Flere medier setter nå søkelyset på barn som føler seg utenfor om sommeren eller ikke har råd til ferieopplevelser.

Nå kan du bidra til gjenåpning av Feriesentralen.no og arbeidet vårt for barn i Norge. Feriesentralen er en møteplass for å gi barn gode ferieopplevelser. Bidra ved å vippse ønsket beløp til 77740 eller ta kontakt med vår fagansvarlig Kristin Oudmayer hvis du vil gi et større beløp: kristin.oudmayer@unicef.no eller telefon: 90251866.

I løpet av de siste fem årene har Feriesentralen.no hatt 100.000 besøk og gitt over 500 ferieopplevelser. Feriesentralen er en møteplass for dem som har noe å låne- eller gi bort og for dem som kan bruke disse til å skape gode ferieopplevelser for barn. For eksempel gratisbilletter til fotballkamp, utlån av hytte eller gratis aktiviteter i kommunen. Pågangen har vært enorm og vi måtte dessverre stenge Feriesentralen fordi ressursene vi har hatt tilgjengelige ikke var tilstrekkelige for å sikre trygg og god drift. Feriesentralen trenger nå en oppgradering og vi ber derfor om din støtte for å skape gode minner for barn i hele landet