Unicef presenterer

deneneijulen

Om winter Om

Velkommen til Den ene i julen!

Julen er som et forstørrelsesglass. Det som kjennes godt blir enda bedre, og det som er trist og vondt, føles vondere.

Julens fokus på fellesskap og feiring, bidrar i mange tilfeller til å forsterke de problemene barn allerede står i — og følelsen av å falle utenfor fellesskapet. Julen er en ekstra vanskelig tid for barn som i utgangspunktet lever i en tøff hverdag, av grunner som fattigdom, rus eller sykdom i hjemmet, ensomhet eller minoritetsbakgrunn, for å nevne noen.

Vi er ikke ute etter å gi deg dårlig samvittighet, eller frata deg gleden over tiden vi går i møte. Det er lov å ha det bra og glede seg over det. Men, vi ønsker å inspirere deg til å være en som bidrar til at færre barn må grue seg til jul – og til at flere barn får gode minner de kan dele med andre. Vi vil gi deg muligheten til å være en som bryr seg.

Prosjektet «Den ene» er drevet av UNICEF Norge

About logos

Også i år ønsker vi å bidra til at voksne tar et spesielt ansvar for barn i sitt nærmiljø i løpet av desember. Vi ønsker å gi en påminnelse om betydningen av trygge, inkluderende voksne for sårbare barn, spesielt i julen. Vi ønsker å vise at det ofte ikke er mye som skal til for å skape et kjærkomment pusterom for barn som strever.

Gjennom «Den ene i julen», gir vi deg konkrete eksempler på hvordan man kan utgjøre en positiv forskjell, og vi gir deg tips til konkrete aktiviteter og arrangementer som blir enda hyggeligere når man inkluderer flere. Dersom du har lyst til å bidra med dine tips, setter vi stor pris på det. De kan postes rett på denene.unicef.no eller på Twitter ved å bruke #denenejul.

Gjennom å følge oss og hjelpe til med å spre «Den ene i julen», kan DU bidra til at flere barn får gode juleminner.

Én som bryr seg i juletiden kan være nok. Du kan være «Den ene».