Brukervilkår for feriesentralen

Sist oppdatert: 11.06.20

Om Feriesentralen
Feriesentralen eies av UNICEF Norge, og er en digital møteplass hvor de som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan legge ut en annonse om dette. Barnefamilier som har behov for et friminutt i løpet av ferien kan så ta direkte kontakt med de som tilbyr noe. På Feriesentralen er det også en egen ønskeside, hvor familier kan legge ut ønsker om å låne hytter, campingvogner, telt etc. I tillegg inviteres organisasjoner, kommuner og bedrifter som tilbyr gratisaktiviteter til barn og unge å legge det ut på Feriesentralen.

Bruk av Feriesentralen
Tips må gjelde uavhengig av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder/livsfase eller politisk oppfatning der det er naturlig lar seg gjøre. På Feriesentralen tillattes ikke:
• Innhold med personopplysninger om andre mennesker dersom det ikke foreligger et samtykke
• Å kontakte brukere med andre hensikter enn å besvare annonsen
• De som ønsker å tilby en ferieopplevelse har ikke krav på personlig informasjon som for eksempel personnummer, kontonummer, innsyn i din
økonomi, bilder av barna dine eller lignende
• Tilbud som ikke er gratis
• Innhold uten tilstrekkelig opphavsrett
• Uriktig innhold
• Lenker med hensikt om å markedsføre egen eller andres næringsvirksomhet dersom det ikke er av høy relevans til innholdet
• Publisering av innhold som man enten ikke lovlig kan tilby, eller som man ikke har til hensikt å tilby
• Truende, voldelig, fornærmende, rasistisk, diskriminerende eller trakasserende oppførsel
• Lenker med hensikt om å markedsføre egen eller andres næringsvirksomhet dersom det ikke er av høy relevans til innholdet
• Pornografisk eller annet støtende innhold

Aksept av brukervilkår
Ved opprettelse og bruk av tjenesten aksepterer du UNICEF Norge sin til enhver tid gjeldende brukervilkår. Vennligst les brukervilkårene i sin helhet før du benytter deg av feriesentralen. Dersom du ikke forstår brukervilkårene, kan du ta kontakt med UNICEF Norge. Hvis du ikke aksepterer brukervilkårene i sin helhet, kan du ikke bruke feriesentralen.

Endringer av brukervilkår
UNICEF Norge oppfordrer brukere til å gjennomgå brukervilkårene jevnlig for å holde seg oppdatert. Endringer av brukervilkår kan forekomme, og dato for sist oppdatert vil endres. Ved større endringer vil brukere varsles. Endringer vil tre i kraft umiddelbart. Ved bruk av tjenesten etter endrede brukervilkår anses de de nye brukervilkårene som godkjent.

Personvernserklæring

UNICEF Norge er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine brukere på en forsvarlig måte. Våre generelle personvernserklæring kan leses i sin helhet her (https://www.unicef.no/om/personvern)

UNICEF rettigheter
UNICEF Norge er ikke ansvarlig for
• Kontakt eller avtaler mellom partene
• Innholdet i annonsene på feriesentralen.

UNICEF Norge forbeholder seg retten til å:
• Slette innhold som er i strid med gjeldende brukervilkår
• Ekskludere brukerkonti som bryter brukervilkår
• Utlevere data til tredjepart der det er nødvendig for å oppklare tvister, eller for å avdekke svindelforsøk